Nezabudnite, aj tento rok budeme radi,

ak venujete

2 % z Vašich daní Vašim deťom

 
Viac informácií na ľavej lište v ikonke 2 % dane

 

 

O Z N A M

 

Vážení rodičia.


Od 18. 1. 2021 bude návšteva materských škôl umožnená naďalej 
len deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, 
alebo pre deti, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy
zamestnania pracovať formou homeoffice. 
 
Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie.
 

 

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

 

NOVÉ USMERNENIE RÚVZ 

Postup pre školské a predškolské zariadenia pri riešení prípadu COVID-19 - aktualizácia č. 1
 
Pozitívne testovaný zamestnanec školy, dieťa prostredníctvom rodiča/zákonného zástupcu
 
obratom po doručenej informácii (Moje eZdravie) o potvrdenej pozitivite na ochorenie COVID-19, nahlási tútu informáciu riaditeľovi školy
(Mgr. Adriana Škokorová: 0908 555 885).
 
Riaditeľ školy poskytne informácie obratom na RÚVZ so sídlom v Martine na t. č. 0910 196 754 a 0903 434 214. Odborní pracovníci RÚVZ so sídlom v Martine dohodnú s riaditeľom školy presný postup.
 
 
 

O Z N A M

S účinnosťou od 19.10.2020
sa mení čas prevádzky materskej školy.
 
Prevádzka materskej školy
od 6:30 hod. do 16:00 hod.
 
Čas prevádzky je upravený z dôvodu potreby zabezpečenia prevádzkových podmienok materskej školy po dobu trvania pandémie ochorenia Covid-19 v súlade s protiepidemickými opatreniami a odporúčaniami vydanými MŠVVaŠ SR prostredníctvom Manuálu pre materské školy (aktualizovaného dňa 11.10.2020), v ktorom sú upravené rozdielne prevádzkové podmienky od štandardne platných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovno-právnych a ďalších predpisov.

 

 

 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vestnik_ciastka_12_2020.pdf

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej organizácii ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. Bc. Katarína Pavlová, emailový kontakt: zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej organizácii. Viac informácií si môžete prečítať na www.eurotrading.sk/zo.

Anketa

Páčia sa Vám naše nové web stránky?

Celkový počet hlasov: 1088

TOPlist

Novinky

02.12.2020 11:17
Na základe rozhodnutia o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl (školné)...
26.11.2020 10:57
Na základe Rozhodnutia Mesta Martin č. 37445/2020 zo dňa 13.11.2020 o úhrade pomernej časti...
29.10.2020 11:54
Vážení rodičia,   na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine...
28.10.2020 00:00
Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Materská škola Tajovského 41/9
036 01 MARTIN
Tel:
043/4134276
mstajovskeho9@gmail.com