Ďakujeme zriaďovateľovi mestu Martin - viceprimátorovi Ing. Milanovi Malíkovi, za pomoc a poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu a opravu kúrenia v MŠ (fotky pred, počas a po rekonštrukcii)

Kontakt

Materská škola Tajovského 41/9
036 01 MARTIN
Tel:
043/4134276
mstajovskeho9@gmail.com