Krúžky pre deti

Pre naše deti sú k dispozícii tieto krúžky:

- Anglický jazyk,

- Výtvarná výchova,

- Hudobno-pohybová výchova.

Kontakt

Materská škola Tajovského 41/9
036 01 MARTIN
Tel:
043/4134276
mstajovskeho9@gmail.com