Zatvorená materská škola počas letných prázdnin

29.06.2020 07:43

Materská škola bude v čase

 

od 20. 07. 2020 do 07. 08. 2020

zatvorená.

 

 

Prevádzka materskej školy bude opäť

 

od 10. 08. 2020 do 31.08.2020

pre prihlásené deti.

Kontakt

Materská škola Tajovského 41/9
036 01 MARTIN
Tel:
043/4134276
mstajovskeho9@gmail.com