Žiadosť o pandemické OČR

22.10.2020 12:55

Pandemické ošetrovné 

 

Informácie pre rodičov -  kliknite na odkaz nižšie

eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadost-o-pandemicke-ocr

 

 

 

Kontakt

Materská škola Tajovského 41/9
036 01 MARTIN
Tel:
043/4134276
mstajovskeho9@gmail.com