Novinky

03.05.2021 10:26
Na základe rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 26.04.2021 bola určená pomerná časť príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl za mesiac apríl...
16.04.2021 10:03
od 17.05.2021 do 28.05.2021.   Spôsob a forma zápisu: Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môžete zaslať: - poštou: Materská...
14.04.2021 19:33
Informácie o predĺžení predprimárneho vzdelávania  (predtým odklad školskej dochádzky)   Zápisu do ZŠ sa musia zúčastniť všetky deti,...
13.04.2021 12:59
Preplatky za školné od januára do marca 2021 boli dňa 13.04.2021 zaslané na účty zákonných zástupcov.   Školné za mesiac apríl 2021 prosím...
12.03.2021 10:00
Na základe Rozhodnutí o určení pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl zo dňa 05.03.2021 a 31.03.2021 Mesto Martin rozhodlo o...
09.03.2021 09:49
....Nestačí, že dieťa je na školu zrelé. Je potrebné, aby na ňu bolo aj pripravené....   Milí rodičia, dovŕši Vaše dieťa k 31.8.2021...
11.02.2021 11:36
Na základe Rozhodnutie o určení pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl zo dňa 26.01.2021 Mesto Martin rozhodlo o určení pomernej...
02.12.2020 11:17
Na základe rozhodnutia o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl (školné) Mesta Martin zo dňa 01.12.2020 bola učená pomerná...
26.11.2020 10:57
Na základe Rozhodnutia Mesta Martin č. 37445/2020 zo dňa 13.11.2020 o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl (školné) bola...
29.10.2020 11:54
Vážení rodičia,   na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine Vás žiadame: v prípade, že Vaše dieťa ochorie a...
1 | 2 | 3 >>

Kontakt

Materská škola Tajovského 41/9
036 01 MARTIN
Tel:
043/4134276
mstajovskeho9@gmail.com