Zmluvy, objednávky, faktúry

NOVÉ                 2015

 

Zmluva o nájme - ZUŠ

 

Od 01. 01. 2016 sa Zmluvy, objednávky a faktúry zverejňujú na webovej stránke zriaďovateľa.

Kontakt

Materská škola Tajovského 41/9
036 01 MARTIN
Tel:
043/4134276
mstajovskeho9@gmail.com