Fa dodávateľ - 2015

ZMLUVY     OBJEDNÁVKY    FA DODÁVATEĽ
 
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
 
DECEMBER   NOVEMBER   OKTÓBER    SEPTEMBER   AUGUST   JÚL   JÚN   
MÁJ    APRÍĽ   MAREC   FEBRUÁR   JANUÁR   


 

Kontakt

Materská škola Tajovského 41/9
036 01 MARTIN
Tel:
043/4134276
mstajovskeho9@gmail.com